Warsztaty metodyczne: Nurty edukacji alternatywnej w świetle badań nad mózgiem. Tworzenie własnych metod i technik.

Co warto przejąć z nurtów alternatywnych?

Zapraszamy na cykl warsztatów, które pomyślane są jako wprowadzenie w takie nurty alternatywne jak: pedagogika Montessori, Freineta, Frebla, Plan Daltoński czy edukacja demokratyczna. Na zakończenie cyklu odbędą się podsumowujące warsztaty metodyczne prowadzone przez Marzenę Żylińską, których celem jest znalezienie punktów stycznych między poszczególnymi nurtami i pokazanie, jak bardzo rozwiązania zaproponowane wiele lat temu przez reformatorów edukacji są zbieżne z tym, co dziś postulują badacze mózgu. Jeśli kogoś z uczestników szczególnie zainteresuje jeden z omawianych nurtów i będzie chciał go zgłębiać, będzie mógł uzyskać kompetentne informacje u osób prowadzących szkolenia. Jednak głównym celem całego cyklu warsztatów jest pokazanie metod i praktyk typowych dla wybranych nurtów, znalezienie wspólnych elementów oraz zrozumienie kryjącej się za nimi filozofii edukacyjnej oraz próba włączenia jej do własnej praktyki (ostatnie warsztaty zamykające cały cykl).

Chcemy zachęcić nauczycieli do zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami (np. wprowadzona przez Marię Montessori nauka pisania przez dziecko, czy wykorzystanie darów freblowskich na lekcjach matematyki), zrozumienie związanych z tymi technikami ogólnych mechanizmów i wyjaśnienie, dlaczego opracowane przez reformatorów rozwiązania są lepsze od tych wykorzystywanych w systemowych szkołach. Dzięki zrozumieniu ogólnych reguł uczestnicy ostatnich warsztatów będą mieli okazję odnieść poznane wcześniej, konkretne rozwiązania do własnej praktyki i rozwinąć je dalej. Można wiernie trzymać się wypracowanych przed wielu laty rozwiązań, ale można również, kierując się filozofią głoszoną przez ich twórców, dalej rozwijać ich idee i szukać nowych narzędzi i rozwiązań na miarę XXI wieku. Nie musimy poprzestawać na tym, co zaproponowali tacy ludzie jak Montessori czy Frebel, ale kierując się ich filozofią i łącząc ją z dostępną wiedzą na temat mózgu, możemy dziś pójść dalej. Dlatego celem warsztatów metodycznych kończących cały cykl będzie wspólne wypracowanie nowych rozwiązań dla różnych przedmiotów w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę.

Każdy z warsztatów poprowadzi osoba zajmująca się w swojej praktyce zawodowej danym nurtem edukacyjnym. Są to w swoich dziedzinach najlepsi fachowcy i prawdziwi eksperci. Nie trzeba brać udziału we wszystkich modułach tworzących cykl. Każdy uczestnik wybiera te moduły, które go interesują.

Tematyka szkolenia – Moduł 6