Wprowadzenie do edukacji demokratycznej

Co warto przejąć z nurtów alternatywnych?

Zapraszamy na cykl warsztatów, które pomyślane są jako wprowadzenie w takie nurty alternatywne jak: pedagogika Montessori, Freineta, Frebla, Plan Daltoński czy edukacja demokratyczna. Na zakończenie cyklu odbędą się podsumowujące warsztaty metodyczne prowadzone przez Marzenę Żylińską, których celem jest znalezienie punktów stycznych między poszczególnymi nurtami i pokazanie, jak bardzo rozwiązania zaproponowane wiele lat temu przez reformatorów edukacji są zbieżne z tym, co dziś postulują badacze mózgu. Jeśli kogoś z uczestników szczególnie zainteresuje jeden z omawianych nurtów i będzie chciał go zgłębiać, będzie mógł uzyskać kompetentne informacje u osób prowadzących szkolenia. Jednak głównym celem całego cyklu warsztatów jest pokazanie metod i praktyk typowych dla wybranych nurtów, znalezienie wspólnych elementów oraz zrozumienie kryjącej się za nimi filozofii edukacyjnej oraz próba włączenia jej do własnej praktyki (ostatnie warsztaty zamykające cały cykl).

Chcemy zachęcić nauczycieli do zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami (np. wprowadzona przez Marię Montessori nauka pisania przez dziecko, czy wykorzystanie darów freblowskich na lekcjach matematyki), zrozumienie związanych z tymi technikami ogólnych mechanizmów i wyjaśnienie, dlaczego opracowane przez reformatorów rozwiązania są lepsze od tych wykorzystywanych w systemowych szkołach. Dzięki zrozumieniu ogólnych reguł uczestnicy ostatnich warsztatów będą mieli okazję odnieść poznane wcześniej, konkretne rozwiązania do własnej praktyki i rozwinąć je dalej. Można wiernie trzymać się wypracowanych przed wielu laty rozwiązań, ale można również, kierując się filozofią głoszoną przez ich twórców, dalej rozwijać ich idee i szukać nowych narzędzi i rozwiązań na miarę XXI wieku. Nie musimy poprzestawać na tym, co zaproponowali tacy ludzie jak Montessori czy Frebel, ale kierując się ich filozofią i łącząc ją z dostępną wiedzą na temat mózgu, możemy dziś pójść dalej. Dlatego celem warsztatów metodycznych kończących cały cykl będzie wspólne wypracowanie nowych rozwiązań dla różnych przedmiotów w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę.

Każdy z warsztatów poprowadzi osoba zajmująca się w swojej praktyce zawodowej danym nurtem edukacyjnym. Są to w swoich dziedzinach najlepsi fachowcy i prawdziwi eksperci. Nie trzeba brać udziału we wszystkich modułach tworzących cykl. Każdy uczestnik wybiera te moduły, które go interesują.

Tematyka szkolenia – Moduł 5

W czasie warsztatów omówione zostaną podstawowe założenia edukacji demokratycznej obejmujące aspekty rozwoju tego nurtu wraz z odniesieniem do nurtu psychologii humanistycznej oraz badań. Uczestnicy będą mogli zbudować własny obraz tej formy uczenia się dzięki osobistemu doświadczeniu w formule warsztatowej. Jednym z celów warsztatów jest dookreślenie roli i postawy dorosłego w szkole demokratycznej jako mentora wspierającego i współuczestniczącego w procesach rozwoju zarówno grupy jak i poszczególnych członków społeczności szkolnej. W czasie szkolenia przedstawione będą również podstawowe filary edukacji demokratycznej wraz z formami pracy umożliwiającymi ich realizację. Pomoże w tym, zgłębienie tematu znaczenia autonomii w środowisku partycypacyjnym oraz struktury szkoły demokratycznej dla rozwoju społecznego i poznawczego ucznia. Na szkolenie zapraszamy również rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega i czym wyróżnia się edukacja demokratyczna. Dzięki uczestniczeniu w spotkaniu poszerzą własne spektrum możliwości budowania współpracy z kadrą szkoły w dążeniu do partnerstwa w spójnym wspieraniu dziecka w rozwoju. Dowiedzą się jak można współtworzyć zdrową społeczność szkolną oraz jak towarzyszyć dziecku w budowaniu przez nie samoświadomości i wewnętrznej motywacji do uczenia się bez konieczności sięgania do takich narzędzi jak ocenianie, karanie, nagradzanie, prace domowe, dzwonki, klasówki i odpytywanie.

Dla kogo?
Zapraszamy wszystkich nauczycieli, osoby związane z edukacją i rodziców
zainteresowanych edukacją demokratyczną.

Kiedy?
9.12.2017 godz. 11.00 – 19.00
W cenie szkolenia jest obiad, kawa i herbata.

Gdzie?
W SP nr 81 w Łodzi, ul. Emilii Plater 28

Warsztaty poprowadzi: Marianna Kłosińska
Założycielka i prezeska Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. Autorka projektu Wioska Bullerbyn, który nieprzerwanie realizuje od 10 lat. Absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, propagatorka i liderka oddolnego ruchu edukacji demokratycznej w Polsce, inicjatorka grup unschoolingowych i szkół demokratycznych. Podróżując po świecie i uczestnicząc w zjazdach IDEC poznała niemal całe międzynarodowe środowisko edukacji demokratycznej. Prowadzona przez nią organizacja jest członkiem europejskiej organizacji EUDEC. Zorganizowała również międzynarodowy zjazd szkół demokratycznych EUDEC w 2015 r oraz polskich EUDEC17PL. Od 2012 r. prowadzi świetlicę dla dzieci z edukacji pozaszkolnej realizując model wolnej szkoły demokratycznej. Z wykształcenia plastyczka. Studiowała grafikę na Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest zwolenniczką osobistej pracy nad własnym rozwojem przez całe życie i społecznej zmiany w edukacji, którą widzi we współpracy między dorosłymi we wspieraniu i poszanowaniu autonomii dziecka. Mama trójki dzieci, z których dwoje uczy się poza tradycyjną szkołą.

Cena warsztatu: 300 zł za osobę (warsztaty + obiad)
Organizator:  Edukatorium

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Kontakt i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
Prosimy podać w tytule maila: Edukacja demokratyczna
Osoby zainteresowane mogą też zadzwonić lub wysłać sms o treści „Edukacja demokratyczna” na numer: 792 688 020. Oddzwonimy.