Wprowadzenie do pedagogiki freblowskiej

 

Tematyka szkolenia

To moduł szkoleniowy adresowany do nauczycieli przedszkoli oraz klas 1 -3. W czasie spotkania poznają państwo dary – materiał do edukacji i zabawy zaprojektowany przez Friedricha Froebla, stymulujący  wiele zmysłów oraz rozwijający naturalne potencjały dziecka, m.in. matematyczny, twórczy. Dlaczego dzieci, przejawiające wysokie uzdolnienia matematyczne w przedszkolach, ponoszą porażki edukacyjne na kolejnych etapach nauki?

Nie ze względu na zanikające zdolności, ale niewłaściwie modelowaną edukację. Tzw. papierowa matematyka, karty pracy, czy rysowanie zbiorów nie zastąpi działania na konkretach, wielozmysłowego poznania i bezpośredniego doświadczania. Wyobraźnia przestrzenna i myślenie logiczne nie zrodzi się z kopiowania wzorów na kartkach. Główna idea pedagogiki Froebla to całościowe podejście do procesu dydaktycznego, a właściwie uczenia się. Praca mózgu nie może być stymulowana jedynie przez abstrakcje, ale przez konkretne operacje, manipulacje, doświadczanie, pracę rąk, nóg, jednym słowem poprzez aktywizację wszystkich zmysłów i całego ciała.

W czasie warsztatów uczestnicy poznają również metody rozwijania kompetencji tworzenia, opowiadania i pisania historii, które umożliwiają rozwijanie słownictwa i wzbogacanie zasobów leksykalnych. Są to niezwykle efektywne formy nauki, które zarówno przedszkolakom, jak również dzieciom w klasach 1-3 sprawiają dużo radości. Zaproponowane formy pracy z tworzonymi przez uczniów historiami i tekstem można wykorzystać również w starszych klasach.

Warsztaty prowadzi:
Sylwia Kustosz – magister pedagogiki przedszkolnej i terapii pedagogicznej, doktorantka Pedagogiki UMCS w Lublinie, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukator Froebel.pl, autorka wierszy „Rymuję i buduję” do zabaw z darami, oraz licznych artykułów. Opublikowała rozdział w monografii pt. „Freblowska kreatywność – wpływ darów na rozwój dziecka i nauczyciela”. W swojej codziennej pracy realizuje pedagogikę freblowską. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą zabawy, zabawek oraz nauczycieli freblowskich.

Dla kogo?
Moduł warsztatowy adresowany jest dla nauczycieli przedszkoli, klas 1 -3, osoby pracujące w świetlicach i świetlicach terapeutycznych oraz do rodziców, którzy chcą się dowiedzieć, jak w najefektywniejszy, a jednocześnie naturalny sposób stymulować rozwój swoich dzieci.

Kiedy?
9.06.2018, godz. 11.00 – 18.00 – 8 godzin dydaktycznych (45 minut)
W przerwie zapraszamy na kawę i herbatę. W cenie szkolenia jest również obiad.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Gdzie?
W SP nr 81 w Łodzi, ul. Emilii Plater 28

Forma zajęć: Wykład + warsztaty

Cena warsztatu: 320 zł. za osobę (koszt warsztatu z obiadem)
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

 

Kontakt i bliższe informacje:
e. kontakt@edukatorium.edu.pl
t. 792 688 020