Wprowadzenie do pedagogiki freinetowskiej

Co warto przejąć z nurtów alternatywnych?

Zapraszamy na cykl warsztatów, które pomyślane są jako wprowadzenie w takie nurty alternatywne jak: pedagogika Montessori, Freineta, Frebla, Plan Daltoński czy edukacja demokratyczna. Na zakończenie cyklu odbędą się podsumowujące warsztaty metodyczne prowadzone przez Marzenę Żylińską, których celem jest znalezienie punktów stycznych między poszczególnymi nurtami i pokazanie, jak bardzo rozwiązania zaproponowane wiele lat temu przez reformatorów edukacji są zbieżne z tym, co dziś postulują badacze mózgu. Jeśli kogoś z uczestników szczególnie zainteresuje jeden z omawianych nurtów i będzie chciał go zgłębiać, będzie mógł uzyskać kompetentne informacje u osób prowadzących szkolenia. Jednak głównym celem całego cyklu warsztatów jest pokazanie metod i praktyk typowych dla wybranych nurtów, znalezienie wspólnych elementów oraz zrozumienie kryjącej się za nimi filozofii edukacyjnej oraz próba włączenia jej do własnej praktyki (ostatnie warsztaty zamykające cały cykl).

Chcemy zachęcić nauczycieli do zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami (np. wprowadzona przez Marię Montessori nauka pisania przez dziecko, czy wykorzystanie darów freblowskich na lekcjach matematyki), zrozumienie związanych z tymi technikami ogólnych mechanizmów i wyjaśnienie, dlaczego opracowane przez reformatorów rozwiązania są lepsze od tych wykorzystywanych w systemowych szkołach. Dzięki zrozumieniu ogólnych reguł uczestnicy ostatnich warsztatów będą mieli okazję odnieść poznane wcześniej, konkretne rozwiązania do własnej praktyki i rozwinąć je dalej. Można wiernie trzymać się wypracowanych przed wielu laty rozwiązań, ale można również, kierując się filozofią głoszoną przez ich twórców, dalej rozwijać ich idee i szukać nowych narzędzi i rozwiązań na miarę XXI wieku. Nie musimy poprzestawać na tym, co zaproponowali tacy ludzie jak Montessori czy Frebel, ale kierując się ich filozofią i łącząc ją z dostępną wiedzą na temat mózgu, możemy dziś pójść dalej. Dlatego celem warsztatów metodycznych kończących cały cykl będzie wspólne wypracowanie nowych rozwiązań dla różnych przedmiotów w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę.

Każdy z warsztatów poprowadzi osoba zajmująca się w swojej praktyce zawodowej danym nurtem edukacyjnym. Są to w swoich dziedzinach najlepsi fachowcy i prawdziwi eksperci. Nie trzeba brać udziału we wszystkich modułach tworzących cykl. Każdy uczestnik wybiera te moduły, które go interesują.

Tematyka szkolenia – Moduł 3

Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Celem szkolenia jest pokazanie siły tkwiącej w modelu edukacji Freinetowskiej, którą dziś można i warto skutecznie zaimplementować do typowych szkół systemowych. Uczestnicy szkolenia poznają filozofię kryjącą się za tym podejściem do edukacji, a także typowe dla niej praktyczne narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w realiach szkoły realizującej ten model dydaktyczny. Drugim – nie mniej ważnym celem – jest pokazanie szkoły publicznej, która ma swój własny profil i różni się od innych. Dlatego na warsztaty zapraszamy zarówno nauczycieli zainteresowanych pedagogiką Freinetowską, jak również dyrektorów szkół, którzy chcieliby nadać swojej szkole określony profil, który będzie ją wyróżniał spośród wszystkich innych.

Warsztaty odbędą się w poznańskiej szkole Cogito. W czasie szkolenia uczestnicy zostaną oprowadzeni po szkole przez uczniów i będą mieli okazję do rozmów zarówno z nimi, jak również z pracującymi tam nauczycielami. Uczniowie pokażą nie tylko swoje klasy, ale wyjaśnią też na przykładach, w jaki sposób pracują.

Informacja dla dyrektorów szkół: Szkoła Cogito jest szkołą publiczną, a to oznacza, że jest finansowana z subwencji oświatowej, choć wiele osób uważa, że to szkoła prywatna. „Kolejnym celem warsztatów jest pokazanie, jak można wszechstronnie rozwijać osobowość dzieci w obrębie wspólnoty, w której żyją. Dla zrealizowania celów omówimy najważniejsze elementy pedagogiki C. Freineta i przeanalizujemy je w kontekście wprowadzania zmian w szkole/klasie, a wszystko w przestrzeni Freinetowskiej szkoły Cogito w Poznaniu.” Marzena Kędra

Warsztaty prowadzi:
Marzena Kędra, która jest dyrektorką tej placówki, a jednocześnie nauczycielem od wielu lat związanym z ruchem Freinetowskim i autorką książek i opracowań na temat pedagogiki Freinetowskiej.

Dla kogo?
To moduł szkoleniowy adresowany do nauczycieli przedszkoli oraz klas 1 -3, którzy chcą w praktyce poznać założenia pedagogiki Freinetowskiej, a także do dyrektorów szkół, którzy chcą nadać swojej szkole określony profil (niekoniecznie Freinetowski).

Kiedy?
3 lutego 2018, godz. 11.00 – 18.00 – 8 godzin dydaktycznych (45 minut)
W przerwie zapraszamy na obiad, kawę i herbatę.

Gdzie?
Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, ul. Sierakowska 23

Forma zajęć: Wykład + warsztaty

Cena warsztatu: 300 zł. za osobę (koszt warsztatu z obiadem)
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Kontakt i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020 – zadzwoń lub wyślij sms o treści „Pedagogika Freinetowska”. Oddzwonimy.

Ważne!
Wprowadzenie do pedagogiki Freinetowskiej to kolejne spotkanie z cyklu „Nurty edukacji alternatywnej”. Cały cykl zakończony zostanie warsztatami metodycznymi, które poprowadzi dr Marzena Żylińska. Celem warsztatów jest przeniesienie filozofii i rozwiązań zaprezentowanych w ramach poszczególnych modułów do własnej praktyki edukacyjnej. Uczestnicy warsztatów metodycznych wypracują konkretne narzędzia (metody, zadania, materiały dydaktyczne, karty pracy), które będą mogli zastosować w swoich klasach. W warsztatach metodycznych mogą wziąć udział osoby, uczące w różnych typach szkół, które wcześniej wzięły udział w przynajmniej jednym spotkaniu z całego cyklu „Nurty edukacji alternatywnej”.

1. Pedagogika Montessori
2. Pedagogika Planu Daltońskiego
3. Pedagogika Froeblowska
4. Pedagogika Freinetowska

Osoby, które wezmą udział w przynajmniej dwóch warsztatach, dostaną zniżkę na ostatnie warsztaty metodyczne.

Dla dyrektorów szkół, którzy chcą nadać swojej szkole określony profil, zorganizowane zostanie osobne spotkanie. Osoby zainteresowane takim spotkaniem prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia w nim udziału.