Wprowadzenie do Planu Daltońskiego

Co warto przejąć z nurtów alternatywnych?

Zapraszamy na cykl warsztatów, które pomyślane są jako wprowadzenie w takie nurty alternatywne jak: pedagogika Montessori, Freineta, Frebla, Plan Daltoński czy edukacja demokratyczna. Na zakończenie cyklu odbędą się podsumowujące warsztaty metodyczne prowadzone przez Marzenę Żylińską, których celem jest znalezienie punktów stycznych między poszczególnymi nurtami i pokazanie, jak bardzo rozwiązania zaproponowane wiele lat temu przez reformatorów edukacji są zbieżne z tym, co dziś postulują badacze mózgu. Jeśli kogoś z uczestników szczególnie zainteresuje jeden z omawianych nurtów i będzie chciał go zgłębiać, będzie mógł uzyskać kompetentne informacje u osób prowadzących szkolenia. Jednak głównym celem całego cyklu warsztatów jest pokazanie metod i praktyk typowych dla wybranych nurtów, znalezienie wspólnych elementów oraz zrozumienie kryjącej się za nimi filozofii edukacyjnej oraz próba włączenia jej do własnej praktyki (ostatnie warsztaty zamykające cały cykl).

Chcemy zachęcić nauczycieli do zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami (np. wprowadzona przez Marię Montessori nauka pisania przez dziecko, czy wykorzystanie darów freblowskich na lekcjach matematyki), zrozumienie związanych z tymi technikami ogólnych mechanizmów i wyjaśnienie, dlaczego opracowane przez reformatorów rozwiązania są lepsze od tych wykorzystywanych w systemowych szkołach. Dzięki zrozumieniu ogólnych reguł uczestnicy ostatnich warsztatów będą mieli okazję odnieść poznane wcześniej, konkretne rozwiązania do własnej praktyki i rozwinąć je dalej. Można wiernie trzymać się wypracowanych przed wielu laty rozwiązań, ale można również, kierując się filozofią głoszoną przez ich twórców, dalej rozwijać ich idee i szukać nowych narzędzi i rozwiązań na miarę XXI wieku. Nie musimy poprzestawać na tym, co zaproponowali tacy ludzie jak Montessori czy Frebel, ale kierując się ich filozofią i łącząc ją z dostępną wiedzą na temat mózgu, możemy dziś pójść dalej. Dlatego celem warsztatów metodycznych kończących cały cykl będzie wspólne wypracowanie nowych rozwiązań dla różnych przedmiotów w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę.

Każdy z warsztatów poprowadzi osoba zajmująca się w swojej praktyce zawodowej danym nurtem edukacyjnym. Są to w swoich dziedzinach najlepsi fachowcy i prawdziwi eksperci. Nie trzeba brać udziału we wszystkich modułach tworzących cykl. Każdy uczestnik wybiera te moduły, które go interesują.

Tematyka szkolenia – Moduł 4

Pedagogika Planu Daltońskiego  – to szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem będą mogły rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst do swojej praktyki edukacyjnej. Podczas  zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego.

Plan Daltoński to skuteczna i sprawdzona metoda aktywizowania uczniów i przenoszenia na nich odpowiedzialności za proces uczenia się. Zakłada ona odejście od kultury nauczania i przejście do kultury uczenia się. Rolą nauczyciela nie jest tu przekazywanie wiedzy, ale organizowanie uczniom środowiska, w którym będą mogli się efektywnie uczyć. Plan Daltoński może być stosowany na wszystkich etapach edukacyjnych, od przedszkola po zajęcia ze studentami. W Polsce bardzo dynamicznie wprowadzany jest w przedszkolach. Zasady Planu Daltońskiego można również wykorzystywać w domu, w tym również w edukacji domowej.

Każdy uczestnik poza solidną porcją wiedzy, otrzyma „Pomocnik nauczyciela”, który zawiera gotowe pomysły na pomoce edukacyjne, wspomagające wdrażanie tego sposobu pracy.

Warsztaty będą prowadzić:

Anna Sowińska – Konsultant edukacji daltońskiej, w latach 2008-2015 dyrektor i założyciel pierwszej daltońskiej szkoły podstawowej w Polsce, właściciel i trener w firmie szkoleniowej Alter Edukacja.

Robert Sowiński – Członek Zarządu Fundacji Dalton International, wydawca „Pedagogiki planu daltońskiego” R.Rohnera i H.Wenke, SOR-MAN Łódź 2011.; redaktor plandaltonski.pl, trener Alter Eduakcji.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół, dyrektorów i metodyków. Zapraszamy również rodziców, ponieważ edukacja daltońska to nie tylko metoda uczenia się, ale również bardzo skuteczny program wychowawczy. Zasady Planu Daltońskiego mogą być z powodzeniem wykorzystywane w szkołach językowych, jak również przez rodziców w edukacji domowej.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

Kiedy?
18.11.2017, godz. 11.00 – 18.00 – 8 godzin dydaktycznych (45 minut)
W przerwie zapraszamy na kawę i herbatę.

Gdzie?
W SP nr 81 w Łodzi, ul. Emilii Plater 28

Forma zajęć: Wykład  + warsztaty

Cena warsztatu: 280 zł. za osobę

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Kontakt i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020 – zadzwoń lub wyślij sms o treści „Plan Daltoński”. Oddzwonimy.