Clever

Poszukujemy,
Rozwijamy,
Budzimy Szkoły,
Dodajemy odwagi!

Od kultury nauczania do kultury uczenia się

Poszukując efektywniejszych rozwiązań metodycznych,
jesteśmy w stanie zmienić współczesną szkołę!

Zapraszamy na szkolenie pod patronatem dr Marzeny Żylińskiej

Prowadzący: Małgorzata Kowalska i Wiktor Makochan – pasjonaci neurodydaktyki i nauczyciele z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmują się zastosowaniem nowych narzędzi metodycznych, bazujących na wiedzy o tym, jak uczy się mózg.

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli uczących w szkole podstawowej.

Tematyka szkolenia:

• Jak uczy się mózg i jakie warunki korzystnie wpływają na proces uczenia się i zapamiętywania;
• W jaki sposób najskuteczniej uczyć się nowych rzeczy, czyli o tym, czym jest głębokie przetwarzanie informacji;
• Od czego zależy efektywność uczenia się? Jak odróżnić zadania wymagające głębokiego przetwarzania od zadań służących pomiarowi dydaktycznemu? Które z nich pozostawiają trwały ślad w strukturach pamięci?;
• Analiza zadań z podręczników i zeszytów ćwiczeń pod kątem ich przydatności w procesie uczenia się;

Gdzie:
Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER” w Wałbrzychu
ul. Armii Krajowej 35b

Kiedy:
15.02.2019, godz. 15.00 – 18.30 (4 godziny lekcyjne + przerwy)

Forma zajęć:
Warsztaty

Cena:
50 zł za osobę

Wpłaty proszę dokonać na konto:
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji „CLEVER”
ul. Armii Krajowej 35 b, 58-302 Wałbrzych
BGŻ BNP Paribas S.A. 08 1600 1462 1839 8920 9000 0001

Kontakt i zapisy:
tel. 74 842 58 26
e-mail: ośrodek@fundacjaclever.pl