Debata Oksfordzka

Warsztaty: Debata oksfordzka

Szkolenie dla nauczycieli, dyrektorów szkół, wychowawców i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem kompetencji prowadzenia dyskusji, dialogu i konstruktywnego spierania się

Tematyka i cel szkolenia
Celem warsztatów jest zapoznanie się i doświadczenie debaty oksfordzkiej jako narzędzia pracy nauczyciela. Debata oksfordzka jako narzędzie pracy może być stosowana na różnych przedmiotach jako jedna z metod aktywizujących, która uruchamia proces uczenia się poprzez doświadczanie. Ważnym jej elementem jest wejście dwóch stron sporu (propozycja i opozycja) w interakcję, co stwarza okazję do poszukiwania argumentów i pogłębiania wiedzy. Innym elementem wspierającym efektywną naukę w czasie prowadzenia debat oksfordzkich są pojawiające się w ich trakcie emocje, zarówno własne, jak również innych uczestników. Uczestnicy debat mają możliwość wejścia w rolę mówców reprezentujących określone stanowisko, jak również w rolę ich oponentów; próbują siebie zarówno w proponowanych ćwiczeniach retorycznych, jak również doświadczają siebie w roli mówcy konstruującego argumenty i posługującego się wybraną linią argumentacyjną, jednocześnie doświadczając pracy zespołowej.

Program warsztatów:
1. Ja jako wiarygodny mówca
– moja autoprezentacja w praktyce i w pracy z kamerą
2. Jak ja siebie widzę, a jak mnie widzą inni?
– Sesja informacji zwrotnych
3. Praca zespołowa a budowanie linii argumentacyjnej zespołu
– wstęp do metody
– role mówców
– budowa argumentu i linii argumentacyjnej
4. Indywidualny mówca jako element zgranego zespołu – Jak to połączyć?
5. Wspieranie uczniów jako mówców oraz zespołu debatanckiego – wymiana doświadczeń i dzielenie się sprawdzonymi praktykami
6. Analiza możliwości zastosowania narzędzia debaty oksfordzkiej w szkole

Warsztaty prowadzi:
Agnieszka Poliwka-Jeż – trenerka biznesu i animatorka kultury. Współtwórczyni projektu Tarnowska Liga Debatancka. Wykładowczyni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Twórczyni programu stypendialnego pn. Fundusz Stypendialny „Otwieramy Horyzonty”. Od wielu lat koordynatorka różnych projektów: międzypokoleniowych, edukacyjnych i związanych z propagowaniem kultury.

Pracuję metodą TROP.

Dla kogo?
Warsztaty adresowane są do nauczycieli, osób związanych z edukacją i wychowaniem, dyrektorów szkół, pracowników instytucji związanych z propagowaniem kultury, a także do rodziców.

Kiedy?
19 maja, godz. 10.30 -17.30
8 godzin dydaktycznych (po 45 minut)
W przerwie zapraszamy na obiad, kawę i herbatę.

Gdzie:
SP nr 81 w Łodzi
Ul. Emilii Plater 28/32

Forma zajęć: Warsztaty

Cena warsztatów: 300 zł. za osobę (koszt warsztatów z obiadem)
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Kontakt i rezerwacja:
kontakt@edukatorium.edu.pl
Osoby zainteresowane mogą też zadzwonić lub wysłać sms o treści „Debata” na numer: 792 688 020. Oddzwonimy. Przyjęcie zgłoszenia na warsztaty następuje w momencie dokonania wpłaty.