Warsztaty „Języki obce inaczej” – moduł III

Warsztaty: Języki obce inaczej – Moduł III

Żeby chciało się mówić! Inspirujące zadania na lekcje języków obcych

Cykl poświęcony językom obcym składa się z kilku szkoleń. Każdy z modułów poświęcony jest innemu aspektowi dydaktyki języków obcych i można w nich uczestniczyć w dowolnej kolejności.

Celem warsztatów jest wskazanie źródeł ciekawych i inspirujących zadań, które dają uczniom poczucie sensu, umożliwiają rozwijanie kreatywności i autonomii, dają radość z nauki języka i powodują, że chce się mówić. Nie chodzi tylko o to, żeby umieć mówić w obcym języku, ale również o to, by mieć w nim coś sensownego do powiedzenia.

Zastanawialiście się, dlaczego uczniowie tak często nie chcą rozmawiać na lekcjach języków obcych, albo dlaczego ich wypowiedzi są krótkie i schematyczne? W czasie warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie i zastanawiać się, które zadania jedynie symulują komunikację, a które ją umożliwiają, kiedy są odbierane jako autentyczne i dają poczucie sensu, a kiedy są odbierane jako formalne ćwiczenie, które nie tworzy pretekstu do autentycznego zaangażowania.

W poszukiwaniu autentycznych zadań umożliwiających efektywną naukę.

Jesteśmy otoczeni materiałami, na których można zbudować ciekawe, sensowne i wciągające zadania, wystarczy po nie sięgnąć. Czerpiąc z życia damy naszym uczniom to, co nie tylko sprawia wrażenie autentyczności, ale co jest autentyczne i życiowo użyteczne. W czasie warsztatów będziemy poznawać, omawiać, a także szukać i tworzyć zadania, w których język nie będzie traktowany jako formalny cel lekcji, ale jako narzędzie autentycznej komunikacji i możliwość wyrażenia własnego zdania.

W programie szkolenia:

I. Co to znaczy „dobre zadanie”?

– Cechy dobrych zadań: Wprowadzenie teoretyczne
– Analiza zadań pod kątem ich wartości – praca w grupach

II. Reklama jako temat lekcji języka obcego: Jak wykorzystać na lekcjach materiały reklamowe?

1. Filmy reklamowe – Jak można pracować na lekcji z filmami reklamowymi
– Uczniowie twórcami reklam. Jak działa reklama? Do czego odwołują się twórcy reklam?
– Nauka języka i rozwijane krytycznego myślenia oraz postawy krytycznego konsumenta. Kreatywne zadania wykorzystujące nowe technologie.
– Jak pracując z filmami reklamowymi ćwiczyć sprawności językowe, słownictwo i gramatykę?

III. Uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych – Jak wykorzystać na lekcjach zdjęcia tworzone przez uczniów? Co można ćwiczyć z ich pomocą? – praca w grupach

IV. Autentyczne, krótkie filmy z Youtube’a jako punkt wyjścia do pogłębionych rozmów.
W czasie warsztatów uczestnicy wejdą w rolę uczniów, dzięki czemu będą mogli doświadczyć proponowanych metod w najbardziej praktyczny sposób.

UWAGA
Proszę przynieść z sobą 5 reklam różnych produktów lub usług wyciętych z kolorowych gazet lub magazynów.

Warsztaty poprowadzi:
Dr Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Przez wiele lat kształciła nauczycieli języków obcych, a także prowadziła szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Instytut Goethego i ORE. Współinicjatorka i założycielka inicjatywy Budząca Się Szkoła, wykładowca na kierunku Neurodydaktyka w WSB. Autorka wielu artykułów i książek „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Dla kogo?
W warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele języków obcych uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także osoby zajmujące się edukacją dorosłych, jak również osoby zatrudnione w szkołach językowych. Szkolenie nie uwzględnia specyfiki edukacji małych dzieci.

Kiedy?
31.08.2019 godz. 10.00 – 16.30 (7 godzin lekcyjnych po 45 minut)

Gdzie?
Toruń, Zespół Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226

Forma zajęć: warsztaty

Cena warsztatów (koszt szkolenia z obiadem, słodkimi przekąskami oraz ciepłymi napojami):

369 zł. za osobę brutto dla firm oraz szkół prywatnych (faktura VAT 23%)
330 zł. za osobę brutto dla osób fizycznych finansujących udział z prywatnych środków (paragon)
300 zł. za osobę brutto (dla szkół oraz Gmin, które płacą ze środków publicznych. Wymagane oświadczenie w celu zwolnienia z VAT, napisz lub zadzwoń do nas po więcej informacji)

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

Zapisy* i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

*Prosimy o uwzględnienie Państwa danych do faktury (imienna lub na szkołę/firmę) wraz z numerem kontaktowym w zgłoszeniu. W odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie prześlemy szczegóły rezerwacji wraz z danymi do płatności.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.