Jak pracować z lapbookami w oparciu o daltońskie podejście do organizacji lekcji

Warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów szkół, wychowawców i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem kompetencji dokumentowania pracy własnej uczniów. Dla osób, które szukają kreatywnych rozwiązań w obszarze wprowadzania zmiany w polskiej szkole.

Tematyka i cel szkolenia
Celem warsztatów jest zapoznanie się z techniką pracy jaką jest Lapbook. Ta technika a zarazem narzędzie pracy może być stosowane na różnych przedmiotach i na różnych poziomach edukacji. W niezwykły sposób wpływa ona na postawy uczniów i ich wewnętrzną motywację. Plan daltoński wspomaga organizację pracy na lekcji i zaspakaja potrzebę samodzielności, kreatywności, własnej aktywności jak również uruchamia proces uczenia się poprzez doświadczanie. Jest strategią umożliwiającą współpracę w zespole. Technika Lapbooków umożliwia głębokie przetwarzanie informacji, czego efektem jest efektywne zapamiętywanie nowych informacji. Istotą stosowania tej techniki jest zapewnienie uczniom warunków do samodzielności w planowaniu, wyszukiwaniu i dokumentowaniu zdobytych informacji, kreatywności oraz okazji do prezentowania efektów własnej / wspólnej pracy. Lapbooki są sposobem do przygotowania przez uczniów materiałów edukacyjnych , jako źródła wiedzy oraz sposobem wymiany informacji oraz głębokiego przetwarzania zdobytej wiedzy.

Uczestnicy warsztatów poznają:
* różne techniki składania Lapbooka i jego budowę,
* zasady organizacji zajęć zapewniających kreatywność uczniów i efektywność procesu uczenia się.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość:
* wejścia w rolę uczniów zajmujących się wybranym zagadnieniem przy tworzeniu Lapbooka w zespole zgodnie z koncepcją planu daltońskiego.

Program warsztatów:
1. Wprowadzenie techniki tworzenia Lapbooków i koncepcji daltońskiego podejścia do
organizacji procesu własnego uczenia się, w tym zasady pracy, interdyscyplinarność treści – mini wykład plus wystawa.
2. Ćwiczenia indywidualne: składnie lapbooka i techniki składnia papieru.
3. Praca w zespole po daltońsku, czyli lekcja z lapbookiem na wybrany temat krok po kroku.
* Podział na zespoły i wybór tematu.
* Plan działania, czyli zawartość merytoryczna (treści, zagadki, krzyżówki)
* Przyjęcie odpowiedzialności i realizacja zadań.
* Prezentacje – uczymy się od siebie
4. Analiza możliwości zastosowania techniki Lapbooków w szkole. Korzyści z wdrażania tej techniki w szkole.
* Dyskusja: Czy warto oceniać Lapbooki? Rachunek zysków i strat
5. Podsumowanie

Ania z Zielonego Wzgórza

Warsztaty prowadzi:
Ewa Morzyszek – Banaszczyk dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi od 2007 r., nauczyciel przyrody. Trener, edukator, coach, tutor i ekspert awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie (1992-1999). Wykładowca WSP (2010-2015)  i UNS w Łodzi ( 2014-2018).  Propagatorka Planu Daltońskiego.

Dla kogo?

Warsztaty adresowane są do nauczycieli (zarówno nauczycieli przedmiotowców pracujących na wszystkich poziomach edukacji, ja również do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej), osób związanych z edukacją i wychowaniem, dyrektorów szkół, pracowników świetlic oraz instytucji związanych z propagowaniem kultury, a także do rodziców (Lapbooki można wykorzystać w edukacji domowej).

Kiedy?
12 maja, godz. 10.30 -17.00
8 godzin dydaktycznych (po 45 minut+ przerwy)
W przerwie zapraszamy na obiad, kawę i herbatę.

Gdzie:
SP nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b

Forma zajęć: Warsztaty

Informacje dodatkowe
Uczestnik warsztatów przynosi na warsztaty: 2 teczki papierowe, nożyczki, klej, kolorowy papier formatu A4, kolorowe tasiemki, zszywacz.

Cena warsztatów: 300 zł za osobę (w cenie szkolenia: kawa, herbata, obiad)

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Rezerwacja i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020