Matematyka inaczej

Warsztaty dla nauczycieli matematyki
Matematyka inaczej

Matematyka jest często odbierana jako najtrudniejszy przedmiot, który wielu uczniom sprawia kłopoty, a konieczność ponownego zdawania egzaminu maturalnego z tego przedmiotu jest stałym motywem sennych horrorów. Ale tak być nie musi! Zapraszamy na warsztaty, prowadzone przez nauczycielkę Annę Szulc, która pokaże, że matematyki można uczyć inaczej. Sprawdzianem metod stosowanych przez prowadzącą warsztaty są wyniki uzyskiwane przez jej uczniów na egzaminach.

Tematyka szkolenia

  • Nauczanie czy uczenie się matematyki? Nauka jako proces oparty na współpracy uczniów z sobą i z nauczycielem;
  • Umiejętność komunikacji i dobre relacje uczeń – nauczyciel – rodzic warunkiem efektywnego procesu uczenia się po stronie ucznia i satysfakcjonującej pracy nauczyciela;
  • Zasady i metody wspierające uczenie się ucznia w oparciu o wiedzę o mózgu i język empatycznej komunikacji;
  • Praca z błędem jako szansa efektywnego kształcenia i rozwoju ucznia; czyli o tym, czy nauczyciel sprawdzając klasówki może kierować uwagę tylko na to, co uczeń zrobił dobrze?
  • Rola oceny procesu uczenia się ucznia. Dlaczego warto zamienić jedynki na „Jeszcze nie” i co zyskujemy, gdy to uczniowie decydują o tym, czy ocena zostanie wpisana do dziennika?
  • Rola odpowiedzialności w procesie uczenia;
  • Jak sprawdzać, poprawiać i oceniać sprawdziany i klasówki, żeby uczniowie chcieli przyjąć odpowiedzialność za swój proces uczenia się;
  • Kształcenie „umiejętności miękkich” wsparciem w procesie uczenia się matematyki i przygotowania ucznia do dalszego kształcenia, a także do efektywnej i satysfakcjonującej roli w społeczeństwie XXI wieku.
  • Zadania domowe, czyli o tym, czy warto się bawić w policjantów i złodziei?
  • Co zyskujemy eliminując z lekcji strach przed błędami stres? Dlaczego warto odejść od pedagogiki hydraulicznej!

Warsztaty prowadzi:
Anna Szulc, nauczycielka matematyki z wieloletnim stażem, ucząca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, mediator społeczny, tutor, laureatka Konkursu im. Joanny Kubiak NAUCZYCIEL MEDIATOR http://edukacjaidialog.pl/news/nauczyciel-mediator_wybrany,3287.html, pomysłodawczyni i organizatorka I i II Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA = EMPATYCZNA POLSKA. https://www.empatycznapolska.pl/ ,zaangażowana w współtworzenie ruchu Budzących się Szkół.

Dla kogo? 
W warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele matematyki i przedmiotów ścisłych wszystkich poziomów nauczania.

Gdzie i kiedy? 
Zespół Szkół EKOLA – ul. Zielińskiego 56, Wrocław
12.01.2019 godz. 9:30 – 17:30
9 godzin dydaktycznych (45 minut). W przerwie zapraszamy na obiad, kawę i herbatę.

Forma zajęć: Warsztaty

Cena warsztatów: 300 zł. za osobę (koszt szkolenia z obiadem)
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

Zapisy* i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

*Podczas zapisów prosimy o uwzględnienie Państwa danych do faktury (imienna lub na szkołę/firmę) wraz z numerem kontaktowym. W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy szczegóły rezerwacji wraz z danymi do płatności.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.