dla nauczycieli - wszystkie poziomy edukacji

dla nauczycieli - wszystkie poziomy edukacji

3-4 czerwca 2022, online

Webinarium

moduł 1: Wpływ różnych sposobów poprawiania błędów i oceniania na motywację do nauki
moduł 2: Jak odchodzić od tradycyjnego oceniania. Co może zrobić nauczyciel, żeby uczniowie
przejęli odpowiedzialność za swój proces uczenia się

Na webinarium zapraszam nauczycieli, którzy chcieliby dowiedzieć się:

- jak przejść od kultury błędu i tworzyć kulturę wspierania rozwoju,
- jak oceniać postępy uczniów, żeby nie niszczyć motywacji wewnętrznej,
- jak zastępować motywację zewnętrzną motywacją wewnętrzną,
- czym jest Plan Osobistego Rozwoju,
- jak w praktyce stosować metodę zielonego długopisu,
- jak odchodzić od tradycyjnego oceniania (paleta możliwości od najbezpieczniejszych rozwiązań do coraz bardziej odważnych).


Wszyscy uczyliśmy się w szkołach, w których panowała kultura błędu, dlatego wydaje się nam oczywiste, że uwagę kierujemy nie na to, co uczniowie już opanowali i co im dobrze wychodzi, ale na błędy i na to, czego (jeszcze) nie umieją. Jednym z czynników najsilniej wpływających na motywację do nauki jest ocenianie i sposób poprawiania błędów. I jedno i drugie może wspierać motywację wewnętrzną, ale może ją też skutecznie wygaszać.
 
W czasie webinarium chciałabym pokazać, jak można odchodzić od tradycyjnego oceniania za pomocą cyfr i - pozostając w zgodzie z prawem oświatowym - wprowadzać nowe podejście. Część druga ma dwa cele. Przedstawię i omówię całą gamę alternatywnych sposobów oceniania, a z drugiej pokażę, co można zrobić, żeby zastąpić motywację zewnętrzną, na której opiera się tradycyjny system edukacji, motywacją wewnętrzną.

Sama rezygnacja z ocen cyfrowych to za mało. Nauczyciel ograniczający liczbę sprawdzianów, a więc również stopni, całkowicie rezygnujący z ocen cyfrowych, czy wprowadzający SJR (Spróbuj Jeszcze Raz) zamiast jedynek, powinien się zastanowić, jak stworzyć przestrzeń dla motywacji wewnętrznej. W czasie szkolenia temu problemowi poświęcimy równie dużo czasu, jak alternatywnym sposobom oceniania.

Ważnym tematem poruszonym w czasie webinarium będzie kultura wspierania rozwoju i będąca jej elementem metoda zielonego długopisu. Nauczyciele dowiedzą się, jak stosować ją na różnych przedmiotach, w tym również na języku polskim i lekcjach języków obcych.

Na szkolenie serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby, by szkoła była przyjaznym miejscem efektywnej nauki.

Serdecznie zapraszam,
Marzena Żylińska


*************************************************

Webinarium odbywa się na platformie Evenea i trwa łącznie 240 minut podzielone na dwa spotkania:

3 czerwca 2022 w godz. 18:00 - 20:00 (piątek) - moduł 1

4 czerwca 2022 w godz. 10:00 - 12:00 (sobota) - moduł 2

Na koniec każdego modułu zaplanowany jest czas na pytania i dyskusję z wykorzystaniem czatu.


Cena szkolenia to 200 zł netto + VAT* (246 zł brutto)

* Uczestnicy, którzy dostarczą wypełnione oświadczenie o środkach publicznych są zwolnieni z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Wzór oświadczenia możesz pobrać tutaj. Następnie 
prześlij nam swoje zgłoszenie wraz ze skanem oświadczenia i danymi do faktury mailem na poniższe dane.

Zgłoszenia i zapisy:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

 

Jeśli chcesz zamówić to lub inne szkolenie online dla siebie lub swojej kadry
skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej wyceny:


kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

246.00 zł
Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij zgłoszenie na kontakt@edukatorium.edu.pl
 


 

Załączniki:
fileOswiadczenie_-_Motywacja.docx