Stworzyć nową szkołę

 

Jak stworzyć całkiem inną szkołę w ramach polskiego prawa oświatowego. Warsztat poszukiwaczy nowych rozwiązań w systemie.

Warsztat jest kontynuacją szkolenia wprowadzającego do edukacji demokratycznej, które odbyło się w grudniu 2017. Jego zakres obejmie wnioski uczestników wspierając ich twórcze inicjatywy wprowadzenia zmian we własnych placówkach. Opierając się na koncepcji szkoły, w której wiodącymi wartościami jest zaufanie i szacunek uczestnicy będą mogli zbudować własny model zmiany. Przypomnimy podstawowe filary edukacji demokratycznej jako sprawdzonej na świecie innowacyjnej formy edukacji wraz z przykładami rozwiązań organizacyjnych umożliwiającymi ich realizację. Postaramy się znaleźć w polskim prawie oświatowym elementy sprzyjające budowaniu autonomii samej placówki oraz wszystkich członków społeczności szkolnej. Wypracowane rozwiązania będą efektem twórczej i odkrywczej aktywności uczestników wspieranej specjalistyczną wiedzą ekspertów:

Ewy Morzyszek-Banaszczyk – Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi. Edukatorka, coach, trenerka i ekspertka awansu zawodowego. Jest współautorką wielu innowacji pedagogicznych, programów i projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnoszkolnym. Jest także inicjatorką ruchu „Szkoła w drodze”. Posiada wieloletnie doświadczenie wizytatora Kuratorium Oświaty, dyrektora Przedszkola Publicznego, członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Łodzi, a także wykładowcy w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Marianny Kłosińskiej – Prezeski Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, dyrektorki Placówki Oświatowo Wychowawczej Wioska Bullerbyn prowadzącej Wolną Szkołę Demokratyczną Bullerbyn oraz liderki i aktywistki ruchu edukacji demokratycznej w Polsce. Zajmuje się również facylitacją procesów, których celem jest poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w oświacie.

Na szkolenie zapraszamy uczestników poprzedniego szkolenia oraz inne osoby, w tym również rodziców, poszukujące praktycznych strategii na wprowadzenie nowego paradygmatu edukacji w działających i nowotworzonych placówkach. Uczestniczenie w spotkaniu pozwoli zbudować własny pomysł na szkołę budującą partnerstwo w spójnym wspieraniu dziecka w rozwoju, współtworzące zdrową społeczność szkolną oraz towarzyszące dziecku w budowaniu przez nie samoświadomości i wewnętrznej motywacji do uczenia się bez konieczności sięgania do takich narzędzi jak ocenianie, karanie, nagradzanie, prace domowe, dzwonki, klasówki i odpytywanie.

Dla kogo?
Zapraszamy wszystkich nauczycieli, osoby związane z edukacją i rodziców zainteresowanych niekonwencjonalnymi rozwiązaniami w ramach polskiego systemu oświatowego.

Kiedy?  
10 lutego 2018 roku
w godzinach 10:00 – 18:00 z przerwą na lunch

Gdzie?   
Warszawa, al. Wyzwolenia 7
lokal Fundacji Bullerbyn

Forma zajęć: warsztaty

Warsztaty poprowadzą:

Marianna Kłosińska – założycielka i prezeska Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. Autorka projektu Wioska Bullerbyn, który nieprzerwanie realizuje od 10 lat. Absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, propagatorka i liderka oddolnego ruchu edukacji demokratycznej w Polsce, inicjatorka grup unschoolingowych i szkół demokratycznych. Podróżując po świecie i uczestnicząc w zjazdach IDEC poznała niemal całe międzynarodowe środowisko edukacji demokratycznej. Prowadzona przez nią organizacja jest członkiem europejskiej organizacji EUDEC. Zorganizowała również międzynarodowy zjazd szkół demokratycznych EUDEC w 2015 r oraz polskich EUDEC17PL. Od 2012 r. prowadzi świetlicę dla dzieci z edukacji pozaszkolnej realizując model wolnej szkoły demokratycznej. Z wykształcenia plastyczka. Studiowała grafikę na Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest zwolenniczką osobistej pracy nad własnym rozwojem przez całe życie i społecznej zmiany w edukacji, którą widzi we współpracy między dorosłymi we wspieraniu i poszanowaniu autonomii dziecka. Mama trójki dzieci, z których dwoje uczy się poza tradycyjną szkołą.

oraz

Ewa Morzyszek-Banaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Pedagogika Wieku Dziecięcego. Edukator, coach, trener i ekspert awansu zawodowego. Jest współautorem wielu innowacji pedagogicznych, programów i projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnoszkolnym. Jest także inicjatorem powstania szkolnych klubów rozwijających zainteresowania uczniów i propagatorem aktywnego i zdrowego stylu życia oraz ruchu „Szkoła w drodze”. Posiada wieloletnie doświadczenie wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi (1999-2007), dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie (1992-1999), członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Łodzi w latach 2013-17, a także wykładowcy w Wyższej Szkole Pedagogicznej  (2010-2015) i Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi ( 2014-2017). Jest osobą wielokrotnie nagradzaną m.in. Nagrodą II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

Cena warsztatu: 280 zł za osobę
Organizator:  Edukatorium

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.

Kontakt i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
Prosimy podać w tytule maila: Stworzyć inną szkołę
Osoby zainteresowane mogą też zadzwonić lub wysłać sms o treści „Edukacja demokratyczna” na numer: 792 688 020. Oddzwonimy.