Warsztaty: RUCH, ZABAWA, NAUKA

Praca z dziećmi w klasach I-III bez ocen, podręczników i zeszytów ćwiczeń

Wiele osób słysząc o nauczycielach, którzy w swoich klasach nie stosują żadnych ocen, kwiatków, słoneczek, czy punktów, często zadaje pytanie: „To jak Pani motywuje swoich uczniów do nauki?” Warsztaty są odpowiedzią na to pytanie. Bo nie chodzi jedynie o to, by dzieci szkołę lubiły i chętnie do niej chodziły, ale również o to, by uczyły się w najefektywniejszy sposób i by w pełni rozwinęły swój indywidualny potencjał.

Tematyka szkolenia
* praktyczne przykłady uczenia przez badanie, doświadczanie, przeżywanie i w ruchu;
* sposoby na naukę czytania, pisania, liczenia bez zeszytów ćwiczeń;
* planowanie pracy wspólnie z dziećmi;
* skąd wiemy, że dziecko się uczy – sposoby na monitorowanie postępów uczniów, praca bez ocen i tradycyjnych sprawdzianów;
* skąd się bierze motywacja, gdy nie ma ocen;
* jak uczyć dzieci uczenia się;
* sposoby na porozumienie, współpracę i dobre relacje z rodzicami.

Warsztaty prowadzi
Wiesława Mitulska nauczycielka w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej, specjalistka edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej.

Dla kogo?

Warsztaty adresowane są do nauczycieli klas 1-3, nauczycieli pracujących w świetlicach, jak również do osób zajmujących się edukacją domową.

Kiedy?
25 maja 2019, godz. 10.00 – 17.00 – 8 godzin dydaktycznych (45 minut)
W przerwie zapraszamy na obiad, kawę i herbatę.

Gdzie?
Szkoła Podstawowa Cambridge Academy, ul. Prosta 4, Toruń

Forma zajęć: Warsztaty

Cena warsztatów: 300 zł. za osobę (koszt szkolenia z obiadem)
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy dostaną certyfikaty.

Zapisy* i bliższe informacje:
kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

*Podczas zapisów prosimy o uwzględnienie Państwa danych do faktury (imienna lub na szkołę/firmę) wraz z numerem kontaktowym. W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy szczegóły rezerwacji wraz z danymi do płatności.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach z przyczyn losowych prosimy o informację 7 dni przed datą warsztatów, co umożliwi nam dokonanie pełnego zwrotu i zwolnienie Państwa rezerwacji innym chętnym. W przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, umożliwiamy przeniesienie opłaconej rezerwacji na inną osobę lub przesunięcie rezerwacji na inne warsztaty z naszej oferty.