dr Mirosław Dąbrowski

„Trzeba pozwolić dzieciom mówić i eksperymentować. Dziecko wszystkiego uczy się, mówiąc ‒ nie tylko języka, także matematyki. Uczy się nie wtedy, kiedy odpowiada na pytania, ale też wtedy, kiedy dyskutuje, gdy coś sobie i innym objaśnia, gdy zadaje pytania, zastanawia się, tłumaczy.” dr Mirosław Dąbrowski

Fragment rozmowy dla Krytyki Politycznej
http://krytykapolityczna.pl/kraj/dabrowski-pozwolmy-dzieciom-myslec/