Pernille Ripp

„Kiedyś byłam przekonana, że klasę można kontrolować wyłącznie przez system kar i nagród. Teraz wiem, że nie chodzi o kontrolę, lecz wspólnotę, a tej nigdy nie zbudujemy kijem i marchewką. Nagrody odwracają uwagę uczniów i są niewłaściwą motywacją do działania. Poza tym, w każdej klasie nagradzani są wciąż ci sami uczniowie, a innych zawsze się pomija. (…) A co ważniejsze, gdy podsuwamy dzieciom pod nos marchewkę – punkty, literki czy naklejki – uczymy je, że żaden wysiłek nie opłaca się bez nagrody. Na krótką metę punkty dla całej klasy mogą zachęcić dzieci do wysiłku na rzecz wspólnoty, jednak w szerszej perspektywie niszczymy w dzieciach przekonanie, że wartością jest sam wysiłek dla wyższego dobra."

„Kiedyś byłam przekonana, że zadania domowe uczą odpowiedzialności i zarządzania czasem oraz że z ich pomocą można sprawdzić, co uczniowie umieją. Teraz wiem, że często odrabiają je rodzice, że jeśli dziecko nie potrafi rozwiązać zadania w czasie lekcji, w domu tez sobie nie poradzi, i że tak naprawdę nie powinnam okradać dzieci z ich wolnego czasu.”

 

Pernille Ripp „Uczyć (się) z pasją”