Edukatorium to firma szkoleniowa, którą założyłam kilka lata temu, żeby dzielić się z nauczycielami wiedzą metodyczną i doświadczeniem zdobytym w czasie, gdy organizowałam praktyki pedagogiczne. Moje doświadczenia pokazują, że uczniowie uzyskują dużo lepsze efekty, gdy zmniejszamy presję i jednocześnie zwiększamy stawiane przed nimi wyzwania. Efekt ten pojawia się w każdej szkole, która wchodzi na drogę oddolnych zmian i szuka alternatywy dla metod podawczych.

Celem prowadzonych i organizowanych przez Edukatorium warsztatów jest poszerzanie metodycznego repertuaru nauczycieli. Bo od przygotowanych przez nich zadań i materiałów zależy nie tylko, ile uczniowie nauczą się na lekcjach, ale również ich motywacja i zaangażowanie. Zajmując się od wielu lat metodyką, jestem przekonana, że to właśnie sformalizowany, przeracjonalizowany i zbiurokratyzowany system nauczania, skutecznie zabija chęć do nauki. Musimy do naszych klas wpuścić życie i poświęcić czas i energię nie na kolejne klasówki, testy i sprawdziany, ale na przygotowanie lekcji budzących fascynacje.

W prowadzeniu Edukatorium pomaga mi dziś córka Ola. Pracując z nią, codziennie doświadczam tego, o czym marzyłam jako młoda mama. Gdy nasze dzieci dorosną, oddają nam to, co dostawały od nas, gdy były małe. Dlatego mogę się dziś czuć spełniona jako mama i jestem szczęśliwa, że moja intuicja mnie nie zawiodła. Dotyczy to również bycia nauczycielem. Od moich uczniów również dostaję to, czego ich uczyłam. To niezwykle budujące doświadczenie, że zbieramy to, co przez lata sialiśmy.

dr Marzena Żylińska

 


dr Marzena Żylińska – Zajmuję się metodyką, prowadzę szkolenia i warsztaty, piszę artykuły i książki. Przez wiele lat kształciłam przyszłych nauczycieli i prowadziłam seminaria metodyczne. Od wielu lat zajmuję się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzę o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzę, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Jeśli chcemy, żeby był lepszy, musimy inaczej wychowywać dzieci.


 


Ola Żylińska – to właśnie ze mną rozmawiacie kiedy dzwonicie i piszecie do Edukatorium. Pełnię też rolę koordynatora szkoleń oraz trenera. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka angielskiego. Interesuję się nowymi technologiami i nowoczesnymi metodami uczenia się, a w szczególności ich wykorzystaniem na lekcjach języków obcych.