Jak sposób oceniania i poprawiania błędów wpływa na motywację

Jak sposób oceniania i poprawiania błędów wpływa na motywację

szkolenie online

Neurodydaktyka w praktyce

Ocenianie wspierające proces uczenia się – szkolenie online dla rad pedagogicznych

Jak odchodzić od tradycyjnego oceniania i zastąpić je ocenianiem wspierającym rozwój

 

Szkolenie składa się z 3 modułów:

moduł 1: Wpływ różnych sposobów poprawiania błędów i oceniania na motywację do nauki
(nagranie wykładu - 120 minut)
moduł 2: Jak odchodzić od tradycyjnego oceniania - wachlarz możliwości. Co może zrobić nauczyciel, żeby uczniowie przejęli odpowiedzialność za swój proces uczenia się (nagranie wykładu - 126 minut)

moduł 3: Rozmowa na żywo na platformie (spotkanie na żywo -  60 minut)


W czasie cyklu szkoleń online wyjaśnię:

- jak kary i nagrody wpływają na motywację do nauki,
- jak oceniać, żeby wspierać proces uczenia się i zachęcać do dalszej pracy,
- jak oceniać, żeby oceny nie były celem nauki i żeby uczniowie nie wybierali drogi na skróty,
- jak oceniać zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
- jak przejść od kultury błędu i tworzyć kulturę wspierania rozwoju, czyli, jak oceniać, żeby dostarczać uczniom wskazówek pomocnych w dalszej nauce,
- jak zastępować motywację zewnętrzną motywacją wewnętrzną,
- czym jest Plan Osobistego Rozwoju i jak go stosować w praktyce szkolnej,
- na czym polega metoda zielonego długopisu i jak ją stosować na różnych przedmiotach,
- co jest z metodycznego punktu widzenia efektywniejszą alternatywną dla tradycyjnych sprawdzianów,
- jak efektywnie monitorować proces uczenia się, szanując czas pracy nauczyciela,
- jak odchodzić od tradycyjnego oceniania (paleta możliwości),
- jak rozmawiać z rodzicami i jak zaopiekować się ich strachem.

 

Wszyscy wychowaliśmy się w kulturze błędu, uczyliśmy się w szkołach, w których błędy były podkreślane na czerwono. Dlatego wielu z nas takie podejście wydaje się czymś oczywistym. Jednak zdaniem psychologów rozwój jest dużo efektywniejszy, gdy budujemy na zasobach, a nie jak dotychczas, na deficytach. W czasie cyklu szkoleń wyjaśnię, jak to zrobić. Nasze szkoły stają się coraz bardziej opresyjne. Dzieci i młodzi ludzie spędzają nad książkami całe dnie, a nawet wieczory, przygotowując się do kolejnych kontroli, jednak ciągłe wydłużanie czasu pracy, nie przekłada się na lepsze wyniki. Co gorsza, uczniowie przestają lubić szkołę i tracą motywację do nauki.
 

W czasie szkolenia chciałabym pokazać inną, efektywniejszą drogę. Jeśli chcemy, żeby nasze szkoły były przyjaznymi miejscami, w których uczniowie mogą się skutecznie uczyć, to warto odejść od tradycyjnego oceniania i wprowadzić - zgodne z obowiązującym prawem oświatowym - ocenianie wspierające rozwój. Jednym z czynników najsilniej wpływających na motywację do nauki jest ocenianie i sposób poprawiania błędów. I jedno i drugie może wspierać motywację wewnętrzną, ale może ją też skutecznie wygaszać.

 
W czasie szkolenia pokażę, jak można odchodzić od tradycyjnego oceniania za pomocą cyfr i - pozostając w zgodzie z prawem oświatowym - wprowadzać nowe podejście.

 

Drugi moduł ma dwa cele:
1. Pokazanie i omówienie alternatywnych sposobów oceniania,
2. Omówienie warunków, które umożliwiają uczniom przejęcie odpowiedzialności za swój
proces uczenia się.

 

 

Sama rezygnacja z ocen cyfrowych to za mało. Nauczyciel ograniczający liczbę sprawdzianów, powinien się zastanowić, jak stworzyć przestrzeń dla motywacji wewnętrznej.

 

 

Ważnym tematem będzie kultura wspierania rozwoju i będąca jej elementem metoda zielonego długopisu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak ją stosować na różnych przedmiotach, w tym również na języku polskim i lekcjach języków obcych (opowiadania, eseje, streszczenia).


*************************************************

Dostęp do platformy szkoleniowej zawierającej nagrania (moduł 1 i moduł 2) jest przyznawany na 1 miesiąc. Termin rozpoczęcia dostępu ustalany jest po zaksięgowaniu wpłaty. Na adres e-mail przesyłamy link aktywacyjny wraz z hasłem do platformy. Po zalogowaniu dostępne są wykupione szkolenia. Termin modułu 3 ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Nadany dostęp daje możliwość logowania z nie więcej niż 2 urządzeń.

Jeśli chcesz zamówić to lub inne szkolenie online lub interesuje Cię tylko jeden z oferowanych modułów, skontaktuj się z nami:

kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

*************************************************

Szkoły (lub inne organizacje), które dostarczą wypełnione oświadczenie o środkach publicznych są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Wzór oświadczenia możesz pobrać tutaj. Gdy zdecydujesz się na nasze szkolenie, prześlij nam swoje zgłoszenie wraz ze skanem podpisanego oświadczenia oraz danymi do faktury mailem na adres kontakt@edukatorium.edu.pl.

 

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij zgłoszenie na kontakt@edukatorium.edu.pl