Zadania w kulturze uczenia się: Jak dobór zadań wpływa na efektywność uczenia się

Zadania w kulturze uczenia się: Jak dobór zadań wpływa na efektywność uczenia się

szkolenie online

Neurodydaktyka w praktyce

Zadania w kulturze uczenia się

Jak dobór zadań wpływa na efektywność uczenia się


Szkolenie składa się z 3 modułów:

moduł 1: Zadania w kulturze uczenia się. Co wspiera, a co utrudnia proces uczenia się
 (nagranie wykładu - 120 minut)
moduł 2: Zadania w kulturze uczenia się. Jak odejść od metod podawczych - inspiracje i przykłady dla szkoły podstawowej (nagranie wykładu - 128 minut)
moduł 3: Rozmowa na żywo na platformie online (spotkanie na żywo - 60 minut)

Alternatywą dla tradycyjnej kultury nauczania jest kultura uczenia się. Jej wprowadzenie od stuleci postulowali reformatorzy edukacji. Bazuje ona na przekonaniu, że efektywna nauka wymaga aktywności uczącej się osoby. Warunkiem jej wprowadzenia jest umiejętność doboru zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na rozwój. Zadania-ćwiczenia mają zupełnie inne funkcje niż zadania, które służą pomiarowi dydaktycznemu. Aby w szkole uczniowie mogli się efektywnie uczyć, nauczyciele muszą umieć odróżniać prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój od metodycznych chipsów, które jedynie zabierają czas.

Cele szkolenia:

- wyjaśnienie, jak dobór zadań wpływa na motywację do nauki i na jej efektywność,
- przedstawienie i omówienie zadań umożliwiających efektywną naukę,
- rozwijanie umiejętności wybierania i konstruowania zadań, które pozwolą nauczycielom na odejście w czasie lekcji od metod podawczych.

Tematyka webinarium:

- Wprowadzenie pojęć „kultura nauczania” i „kultura uczenia się” i wyjaśnienie różnic między nimi,
- omówienie roli nauczyciela i uczniów w kulturze nauczania i uczenia się,
- charakterystyka zadań typowych dla kultury nauczania i dla kultury uczenia się,
- odróżnianie zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na efektywną naukę, od zadań, które niczego nie ćwiczą, bo służą jedynie pomiarowi dydaktycznemu,
- analiza i omówienie różnych typów zadań (różne poziomy i różne przedmioty),
- wyjaśnienie pojęcia „głębokość przetwarzania informacji” i zależności między nią, a efektywnością zapamiętywania nowych treści,

- wyjaśnienie róż nicy między informacjami a wiedzą, zrozumienie, co można drugiemu człowiekowi przekazać, a czego przekazać się nie da,
- wyjaśnienie, jak działa pamięć? Zrozumienie, dlaczego metody pamięciowe są mało efektywne i co ułatwia zapamiętywanie,
- wyjaśnienie, co ułatwia, a co utrudnia procesy uczenia się – podstawy neurodydaktyki,
- poznanie czynników ułatwiających i utrudniających zapamiętywanie,
- zrozumienie zależności między doborem zadań a efektywnością uczenia się.

 

*************************************************

Dostęp do platformy szkoleniowej zawierającej nagrania (moduł 1 i moduł 2) jest przyznawany na 1 miesiąc. Termin rozpoczęcia dostępu ustalany jest po zaksięgowaniu wpłaty. Na adres e-mail przesyłamy link aktywacyjny wraz z hasłem do platformy. Po zalogowaniu dostępne są wykupione szkolenia. Termin udostępnienia platformy uzgadniany jest z Zamawiającym. Termin modułu 3 ustalany jest niezależnie po uprzednim przesłaniu nam uwag i pytań do modułu 1 i modułu 2.  Nadany dostęp daje możliwość logowania z nie więcej niż 2 urządzeń. Jeśli interesuje Cię dostęp inny niż dla rady pedagogicznej, skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz zamówić to lub inne szkolenie online lub interesuje Cię tylko jeden z oferowanych modułów, skontaktuj się z nami:

kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

*************************************************

Szkoły (lub inne organizacje), które dostarczą wypełnione oświadczenie o środkach publicznych są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Wzór oświadczenia możesz pobrać tutaj. Gdy zdecydujesz się na nasze szkolenie, prześlij nam swoje zgłoszenie wraz ze skanem podpisanego oświadczenia oraz danymi do faktury mailem na adres kontakt@edukatorium.edu.pl.

*************************************************

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij zgłoszenie na kontakt@edukatorium.edu.pl