Webinarium: Materiały dydaktyczne i zadania w kulturze uczenia się, które umożliwiają efektywną naukę w formule e-learningu (150 min)

Webinarium: Materiały dydaktyczne i zadania w kulturze uczenia się, które umożliwiają efektywną naukę w formule e-learningu (150 min)

Online

Webinarium: Materiały dydaktyczne i zadania w kulturze uczenia się, które umożliwiają
efektywną naukę w formule e-learningu

Materiały i zadania wykorzystywane w tradycyjnej kulturze nauczania często nie sprawdzają się w kulturze uczenia się, a więc również w e-learningu. Formuła nauki zdalnej wymaga zupełnie innego podejścia, innych materiałów, zadań i przede wszystkim innych form wspierania uczących się. Przez wiele lat prowadziłam dla studentów i nauczycieli seminaria poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jestem również autorką książki „Między podręcznikiem a internetem”, w której pokazałam jak bardzo praca w szkole różni się od zdalnego nauczania. Z uwagi na wielość możliwości, celem szkoleń nie jest strona techniczna e-learningu.

Zapraszam na warsztaty online (webinaria) dla rad pedagogicznych, których celem jest:

  • analiza różnych typów zadań, umiejętność odróżniania zadań, które są ćwiczeniami i pozwalają na intensywną naukę, od zadań, które niczego nie ćwiczą i nie rozwijają, bo są jedynie narzędziami pomiaru (narzędzia pomiaru dominują w tradycyjnych zeszytach ćwiczeń),
  • tworzenie prawdziwych ćwiczeń, które wymagają głębokiego przetwarzania, a więc pozostawiają trwały ślad w strukturach pamięci,
  • uświadomienie sobie sposobów i konsekwencji przejścia od motywacji zewnętrznej do motywacją wewnętrznej,
  • tworzenie zadań, które nadają się do pracy w formule e-learningu,
  • omówienie form wsparcia dla uczniów, jakiego wymaga zdalne nauczanie,
  • omówienie specyfiki e-learningu, w tym szczególnie sposobów zdalnego wspierania pracy uczniów.

Uczestnicy webinarium mogą brać w nim udział, pozostając w swoich domach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu.

Forma pracy: Webinarium (wykład + dyskusja)
Czas: 150 minut
Cena: w sprawie indywidualnej wyceny prosimy o kontakt pod adresem kontakt@edukatorium.edu.pl
Wykład: Jak przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się (120 min)
Dyskusja: Uczestnicy zadają pytania na czacie, a prowadząca szkolenie odpowiada tak, że wszyscy słyszą odpowiedzi (30 min.)

W czasie warsztatów podanych i omówionych zostanie kilka przykładowych zadań, które można zastosować w e-learningu.

Jeśli chcesz zamówić to lub inne szkolenie online dla siebie lub swojej kadry skontaktuj się z nami:

kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij zgłoszenie na kontakt@edukatorium.edu.pl