Webinarium: Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań a efektywność uczenia się

Webinarium: Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań a efektywność uczenia się

Online

Webinarium: Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań a efektywność uczenia się

 

"Sposób, w jaki uczniowie łączą przyswajany materiał w struktury, decyduje o tym, czy
przyswajają sobie złoto, czy śmieci."

Jerome Bruner

Alternatywą dla tradycyjnej kultury nauczania jest kultura uczenia się. Jej wprowadzenie od stuleci postulowali reformatorzy edukacji. Bazuje ona na przekonaniu, że efektywna nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Warunkiem jej wprowadzenia jest umiejętność doboru zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na rozwój. Te zadania- ćwiczenia mają zupełnie inne funkcje niż zadania, które służą pomiarowi dydaktycznemu. Aby w szkole uczniowie mogli efektywnie się uczyć, nauczyciele muszą umieć odróżniać prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój od metodycznych chipsów, które jedynie zabierają czas.

Tematyka webinarium:
- Wprowadzenie pojęć „kultura nauczania” i „kultura uczenia się” i wyjaśnienie różnic między nimi,
- omówienie roli nauczyciela i uczniów w kulturze nauczania i uczenia się,
- charakterystyka zadań typowych dla kultury nauczania i dla kultury uczenia się,
- odróżnianie zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na efektywną naukę, od zadań, które niczego nie ćwiczą, bo służą jedynie pomiarowi dydaktycznemu,
- analiza i omówienie różnych typów zadań (różne poziomy i różne przedmioty),
- koncepcja poziomów przetwarzania Craika i Lockharta
- wyjaśnienie pojęcia „głębokość przetwarzania informacji” i zależności między nią, a efektywnością zapamiętywania nowych treści,
- wyjaśnienie różnicy między informacjami a wiedzą, zrozumienie, co można drugiemu człowiekowi przekazać, a czego przekazać się nie da,
- zrozumienie, dlaczego metody pamięciowe są mało efektywne i co ułatwia zapamiętywanie,

- wyjaśnienie, co ułatwia, a co utrudnia procesy uczenia się,
- poznanie czynników ułatwiających i utrudniających zapamiętywanie,
- zrozumienie zależności między doborem zadań a efektywnością uczenia się

 

Czas: 90 min. wykład + 90 minut część praktyczna (omawianie przykładów prawdziwych zadań-ćwiczeń dla różnych przedmiotów i różnych poziomów), 15 minut przerwy

Jeśli chcesz zamówić to lub inne szkolenie online dla siebie lub swojej kadry skontaktuj się z nami:

kontakt@edukatorium.edu.pl
792 688 020

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij zgłoszenie na kontakt@edukatorium.edu.pl